G.I.G. auto s.r.o.                                 
M.R.Štefánika 24, Nové Zámky
44748876
2022860719
neplatca DPH
OR OS Nitra
Sro
24935/N
SP 5.000 eur
                                 Global TV s.r.o. 
M.R.Štefánika 24, Nové Zámky
46800735
2023584827
SK 2023584827
OR OS Nitra
Sro
32494/N
5.000 eur SP
Korešpodendenčná adresa
G.I.G. auto s.r.o., P.O.BOX 28
940 02 Nové Zámky 2

      Kancelária požičovne    
Nábrežná 1, Nové Zámky
kancelária je prístupná po telefonickej dohode

Štandardná pracovná  doba
po telefonickej dohode
PO - PIA :  8:00 - 16:00
po pracovnej dobe môže byť
účtovaný príplatok

Výdaj a preberanie vozidliel
NON-STOP
podľa objednávok a kapacitných možností
V prezentácii sú použité reálne ale aj ilustračné foto

Vyhradzujeme si právo zmeny cien aj bez predchádzajúceho upozornenia!
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1
                                  
.........sídlo........
.........IČO.........
.........DIČ.........
......IČ DPH......
.....zapísaná.....
........oddiel.......
...vložka číslo...
............ZI...........
Autopožičovňa Nové Zámky
Website & Webdesign:
G.I.G. Slovakia o.z.
© 2008-2019, rev. 09.50B-062019,
+421-910-132321
www.RentCarSK.sk
www.AutopozicovnaNZ.sk
www Autopožičovňa.eu