1/6  
Všeobecne
 • platný vodičský preukaz na príslušnú skupinu
 • telefonický kontakt na mobilObčan SR
 • platný občiansky preukaz, ID kartu
 • výnimočne cestovný pas a doklad o pobyte
 • vyhradzujeme si právo žiadať doklad o pobyte
Cudzinec žijúci v SR
 • platné povolenie na pobyt
 • doklad o pobyte
Občan inej krajiny
 • pas, ID karta pre krajiny EU
 • doklad o pobyte
 • najlepšie ak príde spolu s občanom SR
Doklad potvrdzujúci trvalý pobyt    (doklad o pobyte)
V súlade s platnou legislatívou ním môže byť:
 • faktúra za plyn,elektrinu,nájomné
 • potvrdenie predplatného tlače
 • vystavené na žiadaťeľa, po súhlase autopožičovne na člena domácnosti

V prezentácii sú použité reálne ale aj ilustračné foto

Vyhradzujeme si právo zmeny cien aj bez predchádzajúceho upozornenia!
Autopožičovňa Nové Zámky
Website & Webdesign:
G.I.G. Slovakia o.z.
© 2008-2019, rev. 09.50B-062019,
+421-910-132321
www.RentCarSK.sk
www.AutopozicovnaNZ.sk
www Autopožičovňa.eu