zľava
40%
zo základnej sadzby
Ak vozidlom bude prevážaná osoba s preukazom ŤZP, bude nájomcovi poskytnutá zľava 40% zo základnej sadzby nájmu (zľavy sa nekumulujú) vozidla bez ohľadu na počet dní. Minimálny počet dní je dva. Zlavu poskytuje naša spoločnosť z vlastnej iniciatívy a zdrojov!
Zľavy uvedené na tejto stránke, sú EXTRA ZĽAVY a ako také podliehajú špeciálnemu režimu. Ak nie je uvedené inak platí všeobecne nasledovné:
      - je treba dokladovať splnenie nároku (karta, preukaz, rozhodnutie úradu)
      - nie su vzájomne kombinovateľné s inými zľavami
      - môže dôjsť k obmedzeniam v používaní vozidla (FUP)
      - vyhradzujeme si právo zľavu nepriznať z kapacitných a interných dôvodov
V prezentácii sú použité reálne ale aj ilustračné foto

Vyhradzujeme si právo zmeny cien aj bez predchádzajúceho upozornenia!
Autopožičovňa Nové Zámky
Website & Webdesign:
G.I.G. Slovakia o.z.
© 2008-2019, rev. 09.50B-062019,
+421-910-132321
www.RentCarSK.sk
www.AutopozicovnaNZ.sk
www Autopožičovňa.eu