150,-
eur / do 14 dní
__________________________________________________________________
Územná platnosť

SR + cieľová (Taliansko, Chorvátsko,Slovinsko, Rakúsko, Maďarsko, Česká republika) a tranzitné krajiny

V prípade že nebude nutný zásah, bude Vám vrátený bonus vo výške 20eur
200,-
eur / do 3 mesiacov
__________________________________________________________________
Územná platnosť

SR + Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko . Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holadsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia.


__________________________________________________________________
Základné informácie

Cestovné poistenie kryje riziká, ktoré môžu nastať na dovolenke. U nás si ho môžete „ušiť“ na mieru podľa dĺžky a charakteru cesty, krajiny, počtu osôb, spôsobu cestovania, aktivít a pod. Preto si dôkladne premyslite svoje potreby a očakávania prípadne si nechajte poradiť od nás
. Ostatné poistné produkty .

Priamo cez túto stránku si môžete uzatvoriť vybrané poistenia : Asistenčné služby a poistenie na dovolenku. Zabepečíme Vám však akékoľvek poistenie, štandardné ale i neštandardné ušité na mieru.
. Poistenie zabezpečuje .

Global finance services s.r.o., M.R.Štefánika 24, 940 61 Nové Zámky
IČO: 50 643 851 , DIČ: 2 120 471 298, IČ DPH: Neplátca DPH
Zapísaná v registry OR OS Nitra, odd.:Sro, vl.č.: 42843/N
Zapísaná v registry Národnej banky Slovenska, licencia číslo: 227901

Podriadený finančný agent pre sektory:
1. Poistenie alebo zaistenie, 2. Poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov
Zastupujeme všetky poisťovne na trhu. Zabezpečíme napríklad poistenie domácnosti, poistenie budov, havarjné poistenie, zákonné poistenie (PZP), poistenie podnikateľských rizík, zodpovednosť z povolania, poistenie právnej pomoci, poistenie asistenčných služieb, poistenie na dovolenku a mnohé ďalšie. Všetko za prijateľné ceny s bezplatným poradenstvom a nadštandardným servisom.
V prezentácii sú použité reálne ale aj ilustračné foto

Vyhradzujeme si právo zmeny cien aj bez predchádzajúceho upozornenia!
Autopožičovňa Nové Zámky
Website & Webdesign:
G.I.G. Slovakia o.z.
© 2008-2019, rev. 09.50B-062019,
+421-910-132321
www.RentCarSK.sk
www.AutopozicovnaNZ.sk
www Autopožičovňa.eu