Prostredníctvom tohoto rozhrania, nám môžete zaslať otázku,alebo ON-Line rezerváciu. Nezabudnite prosím uviesť Vaše meno a priezvisko, mailovú adresu, názov vozidla, miesto v ktorom budete vozidlo využívať a termín, ktorého sa požiadavka týka.
Požiadavky sú spracované ON-Line alebo v lehote až 7 dní !
preto doporučujeme prednostne nás kontaktovať prostredníctvom našej infolinky:
Rezervačná záloha
Rezervácia je plne akceptovaná až uhradením rezervačnej zálohy. Záloha sa uhrádza do pokladne autopožičovne, alebo vkladom na účet. Neakceptujeme doklad o úhrade pokým prostriedky nie sú pripísané na účte.

Vyhradzujeme si právo poskytnúť iné ako rezervované alebo neposkytnúť vozidlo i napriek akceptovanej rezervácii, v prípade zásahu vyššej moci ako porucha alebo nehoda rezervovaného vozidla.
Doba prenájmu
záloha/€
1 - 5 dní
50,00
5 - 14 dní
70,00
14 - 28 dní
100,00
mesiac a viac
150,00
Výšky rezervačných záloh
Všeobecné inormácie
Rezerváciu je možné vykonať vo všeobecnosti telefonicky alebo elektronicky. Preferujeme vykonanie telefonickej rezervácie z dôvodu pružnejšej reakcie. Elektronickú rezerváciu môžete zaslať cez SMS na našu infolinku, alebo využit formulár na tejto stránke alebo aj priamo cez mail na adresu rezervacie@rentcarsk.sk. Na prezváňanie NEREAGUJEME!
Rezervačná záloha nie je povinná avšak zákazníci, ktorí ju uhradia sú uprednostnení a rezerváciu potom pokladáme za plne záväznú aj pre nás. V prípade nevyzdvihnutia vozidla v dohodnutom termíne, záloha prepadá v prospech autopožičovne a naopak ak je vozidlo prevzaté, započíta sa do prenájmu. Záloha môže byť aj vyššia ako tu predpísaná (napríklad 1/2 ceny prenájmu a podobne).
V prezentácii sú použité reálne ale aj ilustračné foto

Vyhradzujeme si právo zmeny cien aj bez predchádzajúceho upozornenia!
Autopožičovňa Nové Zámky
Website & Webdesign:
G.I.G. Slovakia o.z.
© 2008-2019, rev. 09.50B-062019,
+421-910-132321
www.RentCarSK.sk
www.AutopozicovnaNZ.sk
www Autopožičovňa.eu